Filhotes Nascidos

Macho 1

 Macho
Pancho X Sol
 31/12/2021
Ficha Completa

Macho 3

 Macho
Pancho X Sol
 31/12/2021
Ficha Completa

Fêmea 1

 Fêmea
Pancho X Sol
 31/12/2021
Ficha Completa

Fêmea 3

 Fêmea
Pancho X Sol
 31/12/2021
Ficha Completa

Macho 2

 Macho
Pancho X Sol
 31/12/2021
Ficha Completa

Macho 4

 Macho
Pancho X Sol
 31/12/2021
Ficha Completa

Fêmea 2

 Fêmea
Pancho X Sol
 31/12/2021
Ficha Completa

Fêmea 4

 Fêmea
Pancho X Sol
 31/12/2021
Ficha Completa

Macho 1

 Macho
Pancho X TonTon
 18/03/2021
Ficha Completa

Macho 3

 Macho
Pancho X TonTon
 18/03/2021
Ficha Completa

Fêmea 1

 Fêmea
Pancho X TonTon
 18/03/2021
Ficha Completa

Fêmea 3

 Fêmea
Pancho X TonTon
 18/03/2021
Ficha Completa

Macho 2

 Macho
Pancho X TonTon
 18/03/2021
Ficha Completa

Macho 4

 Macho
Pancho X TonTon
 18/03/2021
Ficha Completa

Fêmea 2

 Fêmea
Pancho X TonTon
 18/03/2021
Ficha Completa

Fêmea 4

 Fêmea
Pancho X TonTon
 18/03/2021
Ficha Completa
AZAAN

AZAAN

Macho 1

 Macho
Django X BASHEERA
 13/12/2020
Ficha Completa
HASAN

HASAN

Macho 3

 Macho
Django X BASHEERA
 13/12/2020
Ficha Completa
DAJAN

DAJAN

Macho 2

 Macho
Django X BASHEERA
 13/12/2020
Ficha Completa

Fêmea 1

 Fêmea
Django X BASHEERA
 13/12/2020
Ficha Completa
Bud

Bud

Buddy de Chidambar

 Macho
Paolo Guerrero X Pandora
 12/10/2020
Ficha Completa
Hórus

Hórus

Hórus de Chidambar

 Macho
Paolo Guerrero X Pandora
 12/10/2020
Ficha Completa
Sunny

Sunny

Sunny de Chidambar

 Fêmea
Paolo Guerrero X Pandora
 12/10/2020
Ficha Completa
Sol

Sol

Sol de Chidambar

 Fêmea
Paolo Guerrero X Pandora
 12/10/2020
Ficha Completa
Thor

Thor

Thor de Chidambar

 Macho
Paolo Guerrero X Pandora
 12/10/2020
Ficha Completa
Denver

Denver

Denver de Chidambar

 Macho
Paolo Guerrero X Pandora
 12/10/2020
Ficha Completa
Toscana

Toscana

Toscana de Chidambar

 Fêmea
Paolo Guerrero X Pandora
 12/10/2020
Ficha Completa

Fêmea 3

 Fêmea
Paolo Guerrero X Pandora
 12/10/2020
Ficha Completa

Fêmea 5

 Fêmea
Paolo Guerrero X Pandora
 12/10/2020
Ficha Completa

Jessica

 Fêmea
Xolo X Shelba
 22/09/2020
Ficha Completa
Joe

Joe

Joe Manix

 Macho
Xolo X Nina
 22/09/2020
Ficha Completa
Baby

Baby

Fêmea 2

 Fêmea
Xolo X Shelba
 22/09/2020
Ficha Completa

Viktor

 Macho
Xolo X Shelba
 22/09/2020
Ficha Completa
Bombonzinho

Bombonzinho

Macho 1

 Macho
Enrico X MALU
 01/07/2020
Ficha Completa

Fêmea 1

 Fêmea
Enrico X MALU
 01/07/2020
Ficha Completa

Fêmea 1

 Fêmea
Otelo X Marthina
 01/07/2020
Ficha Completa

Fêmea 3

 Fêmea
Otelo X Marthina
 01/07/2020
Ficha Completa

Macho 2

 Macho
Enrico X MALU
 01/07/2020
Ficha Completa

Macho 1

 Macho
Otelo X Marthina
 01/07/2020
Ficha Completa

Fêmea 2

 Fêmea
Otelo X Marthina
 01/07/2020
Ficha Completa

Macho 1

 Macho
Enrico X SASHA
 27/03/2020
Ficha Completa

Fêmea 2

 Fêmea
Enrico X SASHA
 27/03/2020
Ficha Completa

Fêmea 1

 Fêmea
Enrico X SASHA
 27/03/2020
Ficha Completa

Fêmea 3

 Fêmea
Enrico X SASHA
 27/03/2020
Ficha Completa
Castanha PL

Castanha PL

Fêmea 1

 Fêmea
LOCO ABREU X Cutia
 26/01/2020
Ficha Completa
Clarinha

Clarinha

Fêmea 3

 Fêmea
LOCO ABREU X Cutia
 26/01/2020
Ficha Completa
Dourada

Dourada

Fêmea 2

 Fêmea
LOCO ABREU X Cutia
 26/01/2020
Ficha Completa

Fêmea 4

 Fêmea
LOCO ABREU X Cutia
 26/01/2020
Ficha Completa

Macho 1

 Macho
LOCO ABREU X Gipsy
 06/01/2020
Ficha Completa

Macho 2

 Macho
LOCO ABREU X Gipsy
 06/01/2020
Ficha Completa

Macho - fita marrom

 Macho
Toro X Pandora
 16/08/2019
Ficha Completa

Fêmea - fita roxa

 Fêmea
Toro X Pandora
 16/08/2019
Ficha Completa

Fêmea - fita vinho

 Fêmea
Toro X Pandora
 16/08/2019
Ficha Completa

Fêmea

 Fêmea
Toro X Pandora
 16/08/2019
Ficha Completa

Macho - fita verde

 Macho
Toro X Pandora
 16/08/2019
Ficha Completa

Fêmea - fita amarela

 Fêmea
Toro X Pandora
 16/08/2019
Ficha Completa

Fêmea - fita vermelha

 Fêmea
Toro X Pandora
 16/08/2019
Ficha Completa
Nina

Nina

Fêmea

 Fêmea
Toro X Pandora
 16/08/2019
Ficha Completa

Fêmea 2

 Fêmea
Otelo X Marthina
 09/07/2019
Ficha Completa
Sherlock

Sherlock

Macho 1

 Macho
Gaucho X Shelba
 31/05/2019
Ficha Completa
Hércules

Hércules

Macho 3

 Macho
Gaucho X Shelba
 31/05/2019
Ficha Completa
Brown

Brown

Macho 1

 Macho
Gaucho X Shelba
 31/05/2019
Ficha Completa
Bill

Bill

Macho 2

 Macho
Gaucho X Shelba
 31/05/2019
Ficha Completa
Megan

Megan

Fêmea 1

 Fêmea
Gaucho X Shelba
 31/05/2019
Ficha Completa

Macho 2

 Macho
DOM X BUNNY
 04/04/2019
Ficha Completa

Macho 1

 Macho
DOM X BUNNY
 04/04/2019
Ficha Completa

Fêmea 1

 Fêmea
DOM X BUNNY
 04/04/2019
Ficha Completa

Walt

 Macho
ZUH X Blanca
 28/03/2019
Ficha Completa

Plínio

 Macho
ZUH X Blanca
 28/03/2019
Ficha Completa

Marie

 Fêmea
ZUH X Blanca
 28/03/2019
Ficha Completa

Holly

 Fêmea
ZUH X Blanca
 28/03/2019
Ficha Completa

Peñarol

 Macho
ZUH X Blanca
 28/03/2019
Ficha Completa

Skyler

 Fêmea
ZUH X Blanca
 28/03/2019
Ficha Completa

BLAIR

 Fêmea
ZUH X Blanca
 28/03/2019
Ficha Completa

Brida

 Fêmea
ZUH X Blanca
 28/03/2019
Ficha Completa
Bento

Bento

Macho 2

 Macho
ZUH X ANINHA
 31/12/2018
Ficha Completa
Lola

Lola

Fêmea 2

 Fêmea
ZUH X ANINHA
 31/12/2018
Ficha Completa
Lola

Lola

Fêmea 4

 Fêmea
ZUH X ANINHA
 31/12/2018
Ficha Completa
Sunny

Sunny

Fêmea 6

 Fêmea
ZUH X ANINHA
 31/12/2018
Ficha Completa
Lázaro

Lázaro

Macho 1

 Macho
ZUH X ANINHA
 31/12/2018
Ficha Completa

Fêmea 1

 Fêmea
ZUH X ANINHA
 31/12/2018
Ficha Completa
Winnie

Winnie

Fêmea 3

 Fêmea
ZUH X ANINHA
 31/12/2018
Ficha Completa
Suzi

Suzi

Fêmea 5

 Fêmea
ZUH X ANINHA
 31/12/2018
Ficha Completa
Fly

Fly

Fêmea 7

 Fêmea
ZUH X ANINHA
 31/12/2018
Ficha Completa

GREGOR

 Macho
DOM X SASHA
 20/12/2018
Ficha Completa
Missy

Missy

Fêmea 2

 Fêmea
DOM X SASHA
 20/12/2018
Ficha Completa

Fêmea 1

 Fêmea
DOM X SASHA
 20/12/2018
Ficha Completa
TUCA

TUCA

Fêmea 3

 Fêmea
DOM X SASHA
 20/12/2018
Ficha Completa

Fêmea 1

 Fêmea
LOCO ABREU X Gipsy
 26/11/2018
Ficha Completa

Fêmea 3

 Fêmea
LOCO ABREU X Gipsy
 26/11/2018
Ficha Completa

Fêmea 2

 Fêmea
LOCO ABREU X Gipsy
 26/11/2018
Ficha Completa

Macho 2

 Macho
ZUH X IVY
 02/09/2018
Ficha Completa

Fêmea 1

 Fêmea
ZUH X IVY
 02/09/2018
Ficha Completa

Fêmea 3

 Fêmea
ZUH X IVY
 02/09/2018
Ficha Completa

Macho 1

 Macho
ZUH X IVY
 02/09/2018
Ficha Completa
Ragnar

Ragnar

Macho 3

 Macho
ZUH X IVY
 02/09/2018
Ficha Completa

Fêmea 2

 Fêmea
ZUH X IVY
 02/09/2018
Ficha Completa

Macho 1

 Macho
Pancho X Gaia
 01/03/2018
Ficha Completa

Fêmea 1

 Fêmea
Pancho X Gaia
 01/03/2018
Ficha Completa

Macho 2

 Macho
Pancho X Gaia
 01/03/2018
Ficha Completa

Macho 1

 Macho
Pancho X Bella
 05/12/2017
Ficha Completa

Macho 3

 Macho
Pancho X Bella
 05/12/2017
Ficha Completa

Macho 5

 Macho
Pancho X Bella
 05/12/2017
Ficha Completa

Fêmea 2

 Fêmea
Pancho X Bella
 05/12/2017
Ficha Completa

Macho 2

 Macho
Pancho X Bella
 05/12/2017
Ficha Completa

Macho 4

 Macho
Pancho X Bella
 05/12/2017
Ficha Completa

Fêmea 1

 Fêmea
Pancho X Bella
 05/12/2017
Ficha Completa

Macho 2

 Macho
Bart X Querencia
 02/10/2017
Ficha Completa

Fêmea 1

 Fêmea
Bart X Querencia
 02/10/2017
Ficha Completa

Macho 1

 Macho
Bart X Querencia
 02/10/2017
Ficha Completa

Macho 3

 Macho
Bart X Querencia
 02/10/2017
Ficha Completa

Fêmea 2

 Fêmea
Bart X Querencia
 02/10/2017
Ficha Completa